home

VinaPhone ngừng kết nối dịch vụ tới máy 2G không hợp quy

2024:03:07 03:25:17icon_eye568 lượt xem

Để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ, VinaPhone khuyến cáo quý khách hàng tìm hiểu thông tin cẩn thận, chi tiết và tiến hành chuyển đổi sang sử dụng các thiết bị 3G/4G/5G đúng thời điểm, tránh bị gián đoạn liên lạc.

Tin tức nổi bật