VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Quy trình mua bán

- Khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ trên DIGISHOP có thể thực hiện theo các bước sau đây:

    √   Bước 1: Truy cập vào website digishop.vnpt.vn.
    √   Bước 2: Khách hàng có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ tìm hiểu thông tin qua các thông tin được đăng tải trên digishop.vnpt.vn bằng cách ấn vào các mục liên quan trên website.
    √   Bước 3: Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ theo nhu cầu.
    √   Bước 4: Khách hàng thực hiện điền thông tin theo yêu cầu của từng loại hình sản phẩm/dịch vụ.
    √   Bước 5: Thanh toán sản phẩm/dịch vụ thông qua các hình thức thanh toán được hỗ trợ tương ứng với từng loại hình sản phẩm/dịch vụ