home

Internet Cáp Quang

HOME BIG 1 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

235,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 1 (Outdoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

255,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Indoor)_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

290,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

250,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Outdoor)_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

310,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Outdoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

270,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 1 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

205,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 1 (Outdoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

225,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 2 (Indoor)_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

260,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 2 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

220,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Internet Và Truyền Hình

HOME MESH 2+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

280,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 2+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

240,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 3+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

309,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 3+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

269,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 4+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

319,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 4+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

279,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 7+_NT

 

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

359,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 7+_NgT

 

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

309,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng Cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

250,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

210,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Internet , Truyền Hình Và Di Động

HOME TIẾT KIỆM

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 15GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Chuẩn App
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

239,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME ĐỈNH

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

279,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME KẾT NỐI

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

299,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME GIẢI TRÍ

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

309,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME THỂ THAO

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

393,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME ĐỈNH 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

339,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME KẾT NỐI 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

359,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME GIẢI TRÍ 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

369,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME THỂ THAO 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

453,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

HOME CHẤT 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

274,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Truyền Hình

MyTV Fix

MyTV MOBILE

CHUẨN

 

140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.
Kho nội dung VoD giải trí phong phú (có quảng cáo)
Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

40,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

NÂNG CAO PLUS

 

170 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.
Kho nội dung VoD giải trí phong phú (không quảng cáo)
Gói Galaxy Play Cao cấp.

65,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký