VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Chính sách bảo mật thanh toán

1. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

- Hệ thống thanh toán thẻ trên website https://digishop.vnpt.vn (sau đây gọi là "DIGISHOP") được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ("Đối Tác Cổng Thanh Toán"), theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của DIGISHOP đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
    √   Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp. Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
    √   Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
    √   Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
- Thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của DIGISHOP mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
- Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
- Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
- Hệ thống nội bộ giữa các modules của DIGISHOP sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
- Các lưu ý khi thanh toán qua mạng:
    √   Chỉ sử dụng trang web có chứng chỉ thanh toán an toàn.
    √   Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán tại https://digishop.vnpt.vn
    √   Trong trường hợp phát sinh các giao dịch ngoài ý muốn trên DIGISHOP, khách hàng vui lòng liên hệ với Tổng đài CSKH được công cố trên website và Tổng đài của Cổng thanh toán/Ngân hàng mà phát sinh giao dịch đó.
Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.