VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Chính sách thanh toán

1. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

- Tùy theo từng loại hình sản phẩm/dịch vụ trên DIGISHOP, các hình thức thanh toán có thể áp dụng như sau:
    √   Tài khoản chính.
    √   Ghi hóa đơn trả sau.
    √   Thanh toán COD.
    √   Thanh toán online qua các Cổng thanh toán

2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

- DIGISHOP hợp tác với các Đối tác cung cấp Cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn thanh toán qua các Cổng thanh toán đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành.
- Ngoài ra, DIGISHOP còn có các chính sách bảo mật thanh toán nhằm bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng