home

Internet Cáp Quang

HOME BIG 1 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

235,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 1 (Outdoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

255,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Indoor)_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

290,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

250,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Outdoor)_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

310,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME BIG 2 (Outdoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

270,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 1 (Indoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

205,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 1 (Outdoor)_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Camera Outdoor
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

225,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME CAM 2 (Indoor)_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Camera Indoor
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

260,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký