home

Internet Cáp Quang

HOME SAFE (Ngoại trừ nội thành HNI,HCM,HPG)

 

1, Giới thiệu:  Gói Home Safe là sự kết hợp hoàn hảo khi khách hàng đăng ký có thể sử dụng cùng lúc dịch vụ internet tốc độ cao và
2 thiết bị Camera PT 1080P bao gồm 1 Indoor Camera và 1 Outdoor Camera. 

1,494,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 1 (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 100Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,980,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 1 (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 100Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

990,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 (nội thành Hà Nội & TP HCM)

 

Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,640,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 (nội thành Hà Nội & TP HCM)

 

Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,320,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,160,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,080,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 3 (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 200Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,508,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 3 (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 200Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,254,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký