home

Internet Và Truyền Hình

Home FIM

 

.Ưu đãi sử dụng - Đường truyền Internet 150 Mbps - Gói truyền hình MyTV (App) nâng cao 180 kênh. Danh sách gói kênh truyền hình MyTV - Gói phim Galaxy cao cấp

1,434,000

đ/ 180 Ngày

 

Đăng ký

HOME NET 1 + (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 100Mbps 180 kênh truyền hình MyTV Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,220,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 1 + (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

Đường truyền Internet tốc độ 100Mbps 180 kênh truyền hình MyTV Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,110,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 + (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP

 

- Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
- 180 kênh truyền hình MyTV
- Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,400,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 + (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP

 

- Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
- 180 kênh truyền hình MyTV
- Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,200,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 + (nội thành Hà Nội & TP.HCM)

 

- Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
- 180 kênh truyền hình MyTV
- Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,880,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 2 + (nội thành Hà Nội & TP.HCM)

 

- Đường truyền Internet tốc độ 150Mbps
- 180 kênh truyền hình MyTV
- Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,440,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 3 + (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

- Đường truyền Internet tốc độ 200Mbps
- 180 kênh truyền hình MyTV
- Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

2,748,000

đ/ 14 Tháng

 

Đăng ký

HOME NET 3 + (ngoại thành Hà Nội, TP.HCM & 61 T/TP)

 

- Đường truyền Internet tốc độ 200Mbps
- 180 kênh truyền hình MyTV
- Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet

1,374,000

đ/ 7 Tháng

 

Đăng ký