home

Internet Và Truyền Hình

HOME MESH 1+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

215,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 2+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

280,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 2+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

240,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 3+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

309,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 3+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

269,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 4+_NT

 

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

319,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 4+_NgT

 

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

279,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 7+_NT

 

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

369,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME MESH 7+_NgT

 

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

319,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký