home

Internet , Truyền Hình Và Di Động

HOME TIẾT KIỆM

 

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 15GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Chuẩn App
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

239,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME ĐỈNH

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

279,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME KẾT NỐI

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

299,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME GIẢI TRÍ

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

309,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME THỂ THAO

 

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

393,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME ĐỈNH 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

339,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME KẾT NỐI 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 50 phút di động ngoại mạng
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

359,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME GIẢI TRÍ 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

369,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

HOME THỂ THAO 2

 

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi chủ nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

453,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký