VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Internet , Truyền Hình Và Di Động

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi : 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 15GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Chuẩn App
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

239,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Ưu đãi chủ nhóm: 50 phút di động ngoại mạng
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

299,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi của nhóm : 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên.
Ưu đãi chủ nhóm: 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

279,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên.
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

393,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

239,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

274,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

453,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

369,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

279,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký