home

Những điều cần lưu ý khi sử dụng định danh điện tử eKYC

2024:04:12 04:15:18icon_eye242 lượt xem

eKYC (viết tắt của cụm từ Electronic Know Your Customer trong tiếng Anh) là hình thức định danh điện tử, nhằm mục đích xác minh danh tính của khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ điện tử

Tin tức nổi bật