home

Tắt sóng 2G và những tác động tới người tiêu dùng

2023:12:21 06:53:38icon_eye12623 lượt xem

Dự kiến từ Tháng 9 năm 2024 tới đây, các nhà mạng sẽ đồng loạt tắt sóng 2G theo chủ trương chung của Bộ Thông tin Truyền thông, với mục tiêu đưa người dân phát triển lên môi trường số, đồng thời thúc đẩy Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số,...

Tin tức nổi bật