VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Internet Cáp Quang

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

165,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

180,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

220,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

249,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

209,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

259,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

219,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 500 Mbps + 1 IP Tĩnh
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

599,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 500 Mbps + 1 IP Tĩnh
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

499,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet từ 300 Mbps lên tới 1 Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

329,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Internet Và Truyền Hình

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

215,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

280,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

240,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

279,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

285,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Trang bị 02 Wifi Mesh 5 hoặc 01 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

319,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

369,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Trang bị 03 Wifi Mesh 5 hoặc 02 Wifi Mesh 6
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus App
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

319,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

249,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Băng thông từ 300Mbps lên tới 1Gbps tuỳ thuộc khoảng cách tới thiết bị phát Wifi, chủng loại thiết bị và hạ tầng tại từng khu vực
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Truyền hình MyTV Nâng cao Plus
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

349,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Internet , Truyền Hình Và Di Động

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi : 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 15GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Chuẩn App
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

239,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Ưu đãi chủ nhóm: 50 phút di động ngoại mạng
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

299,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi của nhóm : 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên.
Ưu đãi chủ nhóm: 50 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 2 GB data/ngày
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus 
Nhóm tối đa 4 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

279,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên.
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

393,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

239,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

274,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus K+
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

453,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 300 Mbps
Trang bị 01 Wifi Mesh 5
Ưu đãi của nhóm: 1000 phút thoại di động nội mạng Vinaphone chia sẻ giữa các thành viên
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm 
Data chia sẻ trong nhóm: 30 GB data chia sẻ nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 5 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

369,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

279,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Ưu đãi chủ nhóm: 1500 phút thoại di động nội mạng Vinaphone, 89 phút di động ngoại mạng
Ưu đãi chủ nhóm: 3 GB data/ngày
Dịch vụ GTGT chủ nhóm: Không trừ cước data truy cập ứng dụng Zalo, Youtube, Tiktok, MyTV Mobile
Thoại nội nhóm: Miễn phí cước gọi di động giữa các thành viên trong nhóm
Truyền hình MyTV gói Nâng cao Plus
Nhóm tối đa 6 thành viên (bao gồm chủ nhóm)

284,000

đ/ 1 tháng

 

Đăng ký

Truyền Hình

MyTV MOBILE

MyTV Fix

- Trên 140 kênh truyền hình đặc sắc, hấp dẫn.
- Kho nội dung VoD giải trí phong phú
- Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp vào thứ 7 hàng tuần.

20,000

đ/ 30 ngày
-50%

40,000 đ/ 30 ngày

Đăng ký

- Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc bao gồm 2 kênh SPOTV, SPOTV2 độc quyền
- Kho nội dung VoD giải trí phong phú (không quảng cáo)
- Gói Galaxy Play Cao cấp.

32,500

đ/ 30 ngày
-50%

65,000 đ/ 30 ngày

Đăng ký

- 5 GB data/tháng cho thuê bao di động Vinaphone
- Trên 170 kênh truyền hình đặc sắc bao gồm 2 kênh SPOTV, SPOTV2 độc quyền
- Chùm 04 kênh K+ chất lượng HD (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).
- Kho nội dung VoD giải trí phong phú.
- Miễn phí gói Galaxy Play Cao cấp.

193,000

đ/ 30 ngày

 

Đăng ký

- Các series độc quyền HBO, cùng ngày/cùng giờ với Mỹ.
- 02 kênh phim truyện quốc tế HBO, Cinemax.

50,000

đ/ 30 ngày

 

Đăng ký

Chùm 4 kênh K+ chất lượng SD (K+SPORT 1, K+SPORT 2, K+CINE, K+LIFE).

75,000

đ/ 30 ngày

 

Đăng ký