VinaPhone - Mạng di động nhanh nhất Việt Nam

Internet Cáp Quang

Đường truyền Internet tốc độ 100 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

165,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

180,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 150 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

220,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

249,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 200 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

209,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

259,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 250 Mbps
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

219,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 500 Mbps + 1 IP Tĩnh
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

599,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký

Đường truyền Internet tốc độ 500 Mbps + 1 IP Tĩnh
Dịch vụ bảo mật Internet GreenNet
Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội, TP. HCM & 61 tỉnh/thành phố

499,000

đ/ 1 Tháng

 

Đăng ký